NATUURLEXICON


Blauwe Ertsbij

Ceratina cyanea


De Blauwe Ertsbij Ceratina cyanea is een vrij algemene solitaire bij.

Het vrouwtje en het mannetje hebben een knotsvormig achterlijf dat naar de punt toe breder wordt.

Het mannetje heeft een witte vlek op het kopschild.

Deze soort heeft een donkere, onbehaarde huid die genoeg zonnewarmte absorbeert om op temperatuur te komen. Bij koude zoekt de bij beschutting in holle plantenstengels. De bij meet 5 tot 7 mm.

Deze soort verzamelt stuifmeel op vooral Witte Klaver Trifolium repens, maar ook op Geel Walstro Galium verum, Echt Bitterkruid Picris hieracioides en Knoopkruid Centaurea jacea. De bij kan ook worden gezien op Leeuwentand-soorten Leontodon species en Slangenkruid Echium vulgare.

Het vrouwtje vervoert stuifmeel in de krop.

De bij nestelt bovengronds in holle stengels en twijgen van vooral Braam Rubus fruticosus, maar ook van Gewone Vlier Sambucus nigra, Wijnstok Vitis vinifera en distels. Het is één van de karakteristieke Braam-minnende bijen. De nestplaatsen situeren zich bij voorkeur op zonnige plaatsen, zoals langs oude spoorwegbermen. De vrouwtjes knagen zelf het merg uit de stengel. De tussenschotten worden gemaakt van plantenmerg en vezels.  

Deze bij vliegt van half april tot half oktober.  

Mannetjes en vrouwtjes overwinteren, ook in holle plantenstengels. De paring geschiedt in het voorjaar.  

Home