NATUURLEXICON


Blauwe Korstzwam

Terana caerulea


De Blauwe Korstzwam Terana caerulea is een dunne, korstvormige plaatjesloze vlieszwam met een wrattige bovenzijde en een blauwachtige tot bruine kleur. Vaak wordt de korst afgezoomd met een lichtere band.

De zwam wordt enkele decimeter lang. Deze saprotrofe zwam komt voor op verschillende soorten loofhout (Es, Populier, Wilde Lijsterbes, Zomereik).

Het is een uiterst zeldzame soort in Vlaanderen. Deze zwam wordt vooral in het winterhalfjaar gezien. Het is een warmteminnende soort, die in Europa vooral voorkomt in het Middellandse Zeegebied. Er is in Vlaanderen bij deze soort nog geen toename aangetoond als gevolg van de klimaatverandering.  

Home