NATUURLEXICON


Blauwe Zandbij

Andrena agilissima


De Blauwe Zandbij Andrena agilissima  is een zeer zeldzame bij met een lengte van 14 tot 16 mm.

Bij het vrouwtje is de achterzijde van de kop wit behaard. De zijkanten van het borststuk zijn wit behaard; bovenop is het borststuk dunner en in het midden hoofdzakelijk grijs tot bruinzwart behaard. Het achterlijf is glanzend zwartblauw. Langs de zijkanten zijn tergieten 4 en 5 wit behaard. De poten zijn grotendeels wit behaard. De vleugels zijn blauwviolet.

Bij het mannetje is het gezicht wit behaard. De achterzijde van de kop is wit behaard. Het borststuk is grijs behaard. Tergieten 2 tot 5 van het achterlijf hebben witte haarbandjes. De poten zijn zwart en de vleugels zijn verdonkerd.

Deze bij komt van begin mei tot eind juni voor in zand-, kiezel- en leemgroeven, langs rivieroevers en soms in stedelijk gebied. De bij maakt het nest in de grond, in verticale oppervlakken, zoals steilwanden in groeven, droge stapelmuren en broze voegen in muren. De nesten vormen aggregaties.

Het is een oligolectische soort die vooral op kruisbloemigen voorkomt. Het is een bij die lange afstanden kan overbruggen in de zoektocht naar voedsel (voldoende kruisbloemigen).     

Deze zandbij is een gastheerbij voor de Vroege Bloedbij Sphecodes rubicundus, de Vlekpootwespbij Nomada melathoracica en waarschijnlijk ook voor de Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis (koekoeksbijen).  

Home