NATUURLEXICON


Blauwe Zeedistel

Eryngium maritimum


De Blauwe Zeedistel  Eryngium maritimum is een eerder zeldzame plant in Vlaanderen. Het is een soort die voorkomt op open, min of meer stuivend, kalkrijk duinzand en dus vooral voorkomt in het kustgebied.

De plant is vaak voor haar voedsel aangewezen op afbraakproducten van vloedmerkplanten en aangespoeld organisch materiaal. Hij bloeit van juni tot augustus met wit-blauwe bloemen die in kogelvormige hoofdjes staan. De bladeren zijn handvormig ingesneden en hebben stekelige punten. De vruchten zijn splitvruchten. Na september zijn de zaden rijp.

De dikke wasachtige huid van de bladeren en de stengel beschermt tegen vochtverlies en tegen het zeewater.

De soort wordt bedreigd door de recreatiedruk en door het vastleggen van de duinen met onder meer Helm Ammophila arenaria. Door de mooie bloemen en het decoratieve blad wordt de soort ook veel geplukt.

Deze plant is als nectarplant bijzonder in trek bij bijen en vlinders, zoals de Dagpauwoog Aglais io en de Kleine Parelmoervlinder Issoria lathonia.

Ook de Harkwesp Bembix rostrata bezoekt graag deze plant voor de nectar.  

De kiemplanten kunnen niet tegen kou en droogte in combinatie met stuifzand in het voorjaar.

De plant is gevoelig voor de vastlegging van duinen, vervuiling, bestrijdingsmiddelen en zandopspuitingen.

Home