NATUURLEXICON


Blauw Gitje

Cheilosia cynocephala


Het Blauw Gitje  Cheilosia cynocephala is een vrij klein slanke Cheilosia-soort met een lengte van 7 à 8 mm. Het borststuk is blauw glanzend en de vleugels hebben vooral bij het vrouwtje een verdonkerde helft.

Deze zeldzame zweefvlieg vliegt van april tot september in 2 of 3 generaties en komt voor in open, ruderale vegetaties, zoals ruige wegbermen, opgespoten terreinen en dijken. De vlieg bezoekt regelmatig bloemen zoals Peen Daucus carota en Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium.

De larven leven in de stengels van planten, onder meer Knikkende Distel Carduus nutans en Akkerdistel Cirsium arvense.    

Home