NATUURLEXICON


Blauwgras

Sesleria caerulea


Het Blauwgras Sesleria caerulea is een soort van graslanden op een droge, voedselarme, kalkrijke of zinkhoudende, neutrale tot basische grond.

Men vindt de soort meestal op droge kalkhellingen.

Home