NATUURLEXICON


Blauw Kweldergras

Puccinellia fasciculata


Het Blauw Kweldergras  Puccinellia fasciculata komt voor in het kustgebied, op blijvend vochtige, stikstofrijke en veelal zilte grond.

De plant groeit vaak op bodems die opengetrapt zijn door vee. De groeiplaatsen zijn meestal permanent vochtig en stikstofrijk. We vinden deze soort vooral in het kustgebied.

De plant profiteert enigszins van de verzilting. De bloemen die bloeien in juni en juli zijn klein en groen. De bladeren zijn lijnvormig.


Home