NATUURLEXICON


Blauwscheenoeverloopkever

Elaphrus uliginosus


De Blauwscheenoeverloopkever Elaphrus uliginosus komt voor in vochtige graslanden en op open, zeer vochtige grond met een mosrijke en vrij dichte vegetatie aan oevers van meren, vijvers en moerassen.

Vaak betreffen het voedselarme situaties. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 8 mm.  

Home