NATUURLEXICON


Blauwvoetstekelzwam

Sarcodon scabrosus


De Blauwvoetstekelzwam Sarcodon scabrosus is een plaatjesloze vlieszwam met een vlak trechtervormig vruchtlichaam. Hij heeft een diameter tot 14 cm. De hoed is onregelmatig rond. De steel is bezet met schubben en is aan de onderkant blauwgroen.

Hij komt voor bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica in loofbossen op een voedselarme zandgrond. Deze giftige zwam vindt men ook in schrale wegbermen met oude bomen. Het is een mycorrhizavormer.    

Home