NATUURLEXICON


Blauw Weeskind

Catocala fraxini


Het Blauw Weeskind Catocala fraxini is een zeldzame trekvlinder in Vlaanderen. Incidenteel werd de vlinder reeds in de Kempen aangetroffen. De vlinder bewoont loofbossen. Hij wordt vooral in september en oktober gezien.  

De rupsen voeden zich op Populier-soorten Populus species.

Home