NATUURLEXICON


Blauwzwarte Stekelzwam

Phellodon niger


De Blauwzwarte Stekelzwam Phellodon niger is een plaatjesloze vlieszwam. Het is een tol- tot trechtervormige zwam, die tot 6 cm hoog wordt. De grijzige hoed heeft een onregelmatige vorm en een diameter tot 8 cm. De stekels zijn tot 3 mm lang.

Deze zwam komt voor bij loofbomen (Eik, Beuk), soms ook bij naaldbomen (dennen) in bossen op voedselarme, verstoven zandgrond en in schrale wegbermen met oude bomen. Het is een mycorrhizavormer.

Vermesting vormt een bedreiging.

Home