NATUURLEXICON


Bleek Bosvogeltje

Cephalantera damasonium


Het Bleek Bosvogeltje Cephalantera damasonium is een zeldzame orchidee die groeit op een losse, kalkhoudende en voedselarme bodem, die niet te droog mag zijn. We vinden haar in struwelen en zomen van loofbossen of ook soms naaldbossen.

De drie tot acht bloemen zijn geelachtig wit of geel en openen zich slechts weinig. Ze staan in mei en juni in bloei.

Het Bleek Bosvogeltje wordt niet bestoven door insecten; de bloemen bestuiven zichzelf.

Deze schaduwplant kan alleen leven in symbiose met een schimmelsoort. Als de bladeren van een jong plantje verschijnen, heeft de ondergrondse wortelstok reeds een leeftijd van 8 jaar. De soort is reeds sterk achteruitgegaan door het verdwijnen van de hakhoutcultuur, vermesting, luchtverontreiniging en het plukken door orchideeën-“liefhebbers”.

Home