NATUURLEXICON


Bleek Haarkopje

Acartauchenius scurrilis


Het Bleek Haarkopje Acartauchenius scurrilis is een spin die voorkomt op droge, schrale graslanden met pollen en mieren.

Home