NATUURLEXICON


Bleek Langpalpje

Donacochara speciosa


Het Bleek Langpalpje Donacochara speciosa is een spin die behoort tot de hangmatspinnen. Waarschijnlijk bouwt deze spin geen web.

Deze spin is zeer sterk gebonden aan uitgestrekte en zeer natte rietmoerassen. DE spin houdt zich zowel in de vegetatie als in de strooisellaag op.

Home