NATUURLEXICON


Bleekrandslijmkop

Hygrophorus unicolor


De Bleekrandslijmkop Hygrophorus unicolor is een zwam die voorkomt bij Beuk in oude lanen en bossen op een matig voedselrijke, droge rivierklei en lemige zandgrond.

Vermesting en verzuring vormen de grootste bedreiging.

Home