NATUURLEXICON


Bleek Schildzaad

Allyssum alyssoides


Het Bleek Schildzaad Alyssum alyssoides heeft van april tot juni witte bloemen in trossen. De bladeren zijn lancetvormig en gaafrandig. Deze soort groeit in duinen en rivierdijken en in het kustgebied op open, droge en kalkrijke zandgrond.

Deze plant komt waarschijnlijk niet meer in Vlaanderen voor.

Home