NATUURLEXICON


Bleeksporig Bosviooltje

Viola riviniana


Het Bleeksporig Bosviooltje Viola riviniana groeit in bossen, hagen en op droog grasland. De plant meet 5 tot 35 cm en bloeit in april en mei met bloemen die bleker zijn dan bij het Maart Viooltje Viola odorata. Soms bloeit het plantje een tweede maal in september. De bloemen staan aan het uiteinde van een bebladerde stengel.

Een spoor is een uitsteeksel aan de voet van de bloemdelen. Het is een list van de plant om bestuiving te bevorderen. In de spoor bevindt zich de nectar, waardoor een insect verplicht de hele bloem te doorkruisen om aan de nectar te komen. Bij deze plant is er een duidelijk contrast tussen de blauwpaarse kroonbladeren en de bleke spoor.  

De bladeren zijn hartvormig.

Deze plant is één van de waardplanten van de Keizersmantel Argynnis paphia (een vlinder).

Home