NATUURLEXICON


Bleke Bodemkrabspin

Ozyptila sanctuaria


De Bleke Bodemkrabspin Ozyptila sanctuaria is een spin die voorkomt in struikgewas en graspollen, soms op kalkbodems, maar vooral in duinen. De soort werd ook reeds gevonden in natte graslanden, alhoewel de voorkeur wordt gegeven aan droge, voedselarme graslanden met graspollen.

Volwassen exemplaren zijn het hele jaar actief, behalve in de winter.


Home