NATUURLEXICON


Bleke Boleet

Boletus fechtneri


De Bleke Boleet Boletus fechtneri is een mycorrhizavormende zwam bij Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species.

Hij komt voor in lanen met oude bomen op een voedselarme, kalkhoudende kleigrond. De soort is gevoelig voor vermesting.    


Home