NATUURLEXICON


Bleke Grasworteluil

Apamea lithoxylaea


De Bleke Grasworteluil Apamea lithoxylaea is een vlinder die behoort tot de uiltjesfamilie.

Deze vlinder komt voor op droge, niet sterk bemeste graslanden, in tuinen, op zandgronden en in duinen. Het is een zeldzame, nachtactieve vlinder.

De waardplant van de rups is Veldbeemdgras Poa pratensis.


Home