NATUURLEXICON


Bleke Knoflooktaailing

Marasmius querceus


De Bleke Knoflooktaailing Marasmius querceus is een saprotrofe soort op afgevallen bladeren van Eik-soorten Quercus species. Hij komt voor in tamelijk vochtige loofbossen en gemengde bossen op een voedselrijke zandbodem.

Verzuring en vermesting hebben een ongunstige invloed, maar de precieze oorzaken van de achteruitgang van deze soort zijn nog niet bekend.

Home