NATUURLEXICON


Bleke Novemberspanner

Epirrita chrystyi


De Bleke Novemberspanner Epirrita christyi is een zeer zeldzame vlinder die behoort tot de spanners.

Deze soort komt voor in oude bossen en heidevelden. De rupsen voeden zich op Beuk Fagus sylvatica en Berk-soorten Betula species.

Ondanks de naam wordt deze vlinder vooral in de maand oktober gezien.  

Home