NATUURLEXICON


Bleke Renspin

Philodromus albidus


De Bleke Renspin  Philodromus albidus  prefereert zomen van drogere, oude loofbossen, maar wordt ook in stedelijk gebied aangetroffen op struiken en lage boomtakken. Het is een boombewonende spin.

Deze soort komt vooral voor op de onderste takken en komt zelden of nooit op de grond.

Home