NATUURLEXICON


Bliek

Blicca bjoerkna


De Bliek Blicca bjoerkna wordt ook wel Blei of Kolblei genoemd.

Deze vis meet tot 35 cm en weegt tot 1 kg.

Hij lijkt op de Brasem, maar is kleiner en heeft minder schubben.

Hij heeft een tamelijk hoog en zijdelings afgeplat lichaam. Hij komt algemeen voor op de bodem van rivierbenedenlopen en dode rivierarmen en allerlei wateren waar ook de Brasem Abramis brama voorkomt.

Zijn voedsel bestaat uit planktonorganismen, algen en larven van waterinsecten.

De paaitijd valt van april tot juni. De eitjes worden afgezet op waterplanten.  

Home