NATUURLEXICON


Bliksemwesp

Dolichurus corniculus


De Bliksemwesp Dolichurus corniculus is een kleine, zwarte wesp met doorschijnende vleugels en tamelijk lange, draadvormige antennes. De wesp meet 7 tot 9 mm.

Deze wesp vliegt van eind mei tot eind september op zandige terreinen (geen stuifzandterreinen) met veel dood hout of bladstrooisel met dennennaalden.

De wesp bezoekt geen bloemen maar betrekt de koolhydraten uit honingdauw of bladsappen.

Het vrouwtje graaft zelf geen nest, maar gebruikt boorgaten in dood hout en takken of bestaande nesten van andere wespen of bijen.

De prooien/gastheren zijn kakkerlakken, vooral Boskakkerlakken Ectobius sylvestris. Het vrouwtje verlamt een kakkerlak en masseert een kropvloeistof uit de prooi. Deze vloeistof wordt opgelikt en dient als eiwitbevoorrading voor de ontwikkeling van de eieren. De kakkerlak wordt naar het nest overgebracht, waarna het vrouwtje er een ei bijlegt. De larve voedt zich met de kakkerlak en overwintert in een cocon.    

Home