NATUURLEXICON


Blinkende Prachtkever

Anthaxia nitidula


De Blinkende Prachtkever Anthaxia nitidula , ook Bloemenprachtkever genoemd, is een kever die van mei tot juli voorkomt bij zonnige bosranden. De mannetjes zijn metallisch groen gekleurd. De vrouwtjes zijn meer blauw metallisch gekleurd. De kever wordt 5 tot 7,5 mm groot.

De kevers zijn vaak op gele bloemen te vinden, zoals bijvoorbeeld op de hoofdjes van Havikskruid-soorten Hieracium species. De larven ontwikkelen zich meestal  onder de schors van Pruim Prunus domestica, Zure Kers Prunus cerasus en Sleedoorn Prunus spinosa.

Home