NATUURLEXICON


Bloedrode Bladloper

Brachypalpoides lentus


De Bloedrode Bladloper Brachypalpoides lentus is een zwarte zweefvlieg met een lengte van 11 tot 14 mm. Deze vlieg heeft 2 bloedrode rugplaatjes en lange, zwarte poten. Het borststuk is fijn gespikkeld en glimmend. De achterlijfspunt is zwart.

Deze vlieg bewoont vooral loofbossen, met een voorkeur voor vochtige bossen op een matig voedselrijke grond; zelden komt de vlieg ook in naaldbossen voor.

De vliegen zijn vaak op de bladeren van Braam Rubus fruticosus aan te treffen. Ze bezoeken ook vaak bloemen, waaronder Boterbloem-soorten Ranunculus species. De larven leven in rottend hout van Populier Populus species, Beuk Fagus sylvatica en soms ook van naaldbomen. De mannetjes verdedigen een territorium rondom boomstronken, waar ze andere insecten verjagen.   

Home