NATUURLEXICON


Bloembladloper

Xylota jakutorum


De Bloembladloper Xylota jakutorum is een zweefvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm. Rugplaatjes 2 en 3 hebben gele vlekken.

Deze zeer zeldzame soort komt van mei tot september voor in vochtige naald- en gemengde bossen. Vooral na een boskapping kan de zweefvlieg talrijk voorkomen, als snuitkevers gaten hebben gemaakt in de boomstronken.

De vlieg bezoekt regelmatig Boterbloem-soorten Ranunculus species en is soms ook op de bloemen van struiken, schermbloemen en andere kruidachtige planten te vinden.

De larve werd reeds gevonden in sparren in de sapstromen in boorgaten van de Grote Dennensnuitkever Hylobius abietis.



Home