NATUURLEXICON


Blonde Zandgoudwesp

Hedychrum rutilans


De Blonde Zandgoudwesp Hedychrum rutilans is een goudwesp met een lengte van 6 tot 10 mm. De beharing op de kop, het borststuk en het achterlijf is blond. Het achterlijf is roodachtig goud. De blauwgroene kop en het borststuk zijn soms ook voorzien van een gouden kleur. Het borststuk van het mannetje is overwegend blauw terwijl het halsschild groen is.  

Het is een zeldzame goudwesp die van half juni tot half september voorkomt in gebieden waar de belangrijkste gastheer, de Bijenwolf Philanthus triangulum voorkomt, en dat zijn vooral droge duin-, heide- en stuifzandgebieden in de buurt van plaatsen waar veel Honingbijen Apis mellifera voorkomen.

Het ei wordt op de prooi van de Bijenwolf gelegd, voordat deze een tot prooi gemaakte Honingbij in de grond stopt. De wesp dringt ook open en gesloten nesten binnen om een ei af te zetten. De larven van de wesp doden de eieren of larven van de Bijenwolf.

De wesp foerageert in de duinen graag op de Blauwe Zeedistel Eryngium maritimum.     

Home