NATUURLEXICON


Blonde Zegge

Carex hostiana


De Blonde Zegge Carex hostiana is een soort van voedselarme en erg soortenrijke (blauw)graslanden op een venige zand-, zandige klei- of leembodem.

Home