NATUURLEXICON


Bochtige Klaver

Trifolium medium


De Bochtige Klaver Trifolium medium is een zeldzame plant van grensvegetaties (licht-schaduw; twee grondsoorten). We vinden deze soort in lichte bossen, op droge weilanden, in wegbermen en op dijken. De plant houdt van beschaduwde plaatsen. Van juni tot augustus bloeien de paarsachtige vlinderbloemen.

De bladeren zijn handvormig samengesteld. Ze zijn langwerpiger dan bij de Rode Klaver Trifolium pratense.

Home