NATUURLEXICON


Bochtige Smele

Deschampsia flexuosa


De Bochtige Smele Deschampsia flexuosa groeit algemeen op een zure, droge, voedselarme (zand)grond in loof- en naaldbossen, schrale graslanden en heidevelden.

Het is een indicatorsoort voor schrale gronden.

De plant wordt tot 50 cm hoog en bloeit van juni tot augustus met grasbloemen. De draadvormige bladeren hangen vaak slap neer. De takken zijn vaak gegolfd (bochtig).

We treffen deze plant ook vaak aan in de schaduw van dichte naaldbossen. Ze bloeit daar evenwel niet.

Home