NATUURLEXICON


Bodemkaardertje

Argenna subnigra


Het Bodemkaardertje Argenna subnigra is een spin die in duinen, zandig grasland en heide voorkomt. De soort is gebonden aan korte mesofiele graslanden.

Schrale graslanden in het binnenland en langs de kust vormen de voorkeursbiotoop. Ook in duinen kan de soort in alle graslandtypes worden gevonden.  

Volwassen exemplaren kunnen het hele jaar door worden gevonden.

Home