NATUURLEXICON


Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare


Het Boerenwormkruid Tanacetum vulgare is een algemene plant die het best groeit op zandige plaatsen in wegbermen en ruigten, langs rivieroevers en op industrieterreinen, telkens op een stikstofhoudende bodem.

Deze plant heeft verschillende stengels waaraan van juli tot september, soms nog tot november veel hoofdjes van gele buisbloemen een dichte, schermvormige pluim vormen. Aan de rand staan de vrouwelijke bloemen. In het centrum staan de tweeslachtige bloemen. De bladeren zijn geveerd met diep ingesneden en gezaagde blaadjes.

De plant bezit een wortelstok. Het Boerenwormkruid bevat stoffen die giftig zijn voor bepaalde ongewervelden (wormen, parasieten) en werd daarom vroeger vaak gebruikt als ligstro gebruikt in veestallen. Ze wordt toch vaak bezocht door insecten.

Inname van de plant door paarden zal enkel gebeuren bij voedseltekort doordat de plant een scherpe geur en smaak heeft. Deze inname leidt dan tot irritatie van de slijmvliezen, krampen, leveraantasting, spontane abortus en stofwisselingsstoornissen.

Het is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen.

Deze plant trekt vooral korttongige bijen zoals zijdebijen, tronkenbijen, zandbijen en groefbijen aan. Onder meer de Wormkruidbij Colletes daviesanus, de Duinzijdebij Colletes fodiens, de Zuidelijke Zijdebij Colletes similis, de Tronkenbij Heriades truncorum en de Kruiskruidzandbij Andrena denticulata worden frequent op Boerenwormkruid gezien.  

Vaak worden in de bloemen gallen gevormd door de Gewone Boerenwormkruidgalmug Rhopalomyia tanaceticola. Ook de galmug Ozirhincus hungaricus kan op deze plant worden gevonden.  

Ook kleine parasitoïde wespjes van het genus Inostemma (parasitoïden bij galmuggen) kunnen op deze plant worden gevonden.

Op deze plant vinden we ook vaak het Wormkruidhaantje Galeruca tanaceti. 

Op deze plant kunnen de kokertjes worden aangetroffen van de zeldzame Wormkruidkokermot Coleophora tanaceti.

Home