NATUURLEXICON


Bokaalkluifzwam

Helvella acetabulum


De Bokaalkluifzwam Helvella acetabulum is een komvormige bruingekleurde zakjeszwam. Hij groeit op voedselrijk zand in loofbossen, vooral eikenbossen. Hij ziet eruit als een brede beker die vast zit op een korte, geribde steel.

Het oppervlak is niet gerimpeld en de onderzijde niet wit viltig, zoals bij de oppervlakkig gelijkende Grote Aderbekerzwam Disciotis venosa.


Home