NATUURLEXICON


Bokkenorchis

Himantoglossum hircinum


De Bokkenorchis Himantoglossum hircinum is een orchidee die vooral groeit op berghellingen, maar ook op grazige plaatsen en in wegbermen op kalkhoudende, zonnige of halfbeschaduwde plaatsen.

We vinden de plant in lage duinstruwelen, duinen, kalkgraslanden en bermen. Deze plant wordt bijna 1 m hoog en bloeit van mei tot juli.

De bloemen zijn bruin-groen-wit-paars gekleurd en zeer herkenbaar aan de lange smalle gekrulde slippen van de onderlip. Ze verspreiden een doordringende bokkengeur. Ze trekken vliegen aan die zorgen voor de bestuiving.

De bladeren zijn lancetvormig. De wortel is een knol.

De soort is gevoelig voor vermesting en verdroging. Ook betreding en het achterwege blijven van maaibeheer zijn ongunstig voor deze plant.  

Home