NATUURLEXICON


Boksdoorn

Lycium barbarum


De Boksdoorn Lycium barbarum bloeit van mei tot de eerste vorst met paarse bloemen die alleen staan of in trossen. De bladeren zijn lancetvormig. De vruchten zijn bessen.

Deze soort is afkomstig uit China en werd in de achttiende eeuw in Europa ingevoerd. Het is een doornige struik met sterke en lange wortels die goed zand kunnen vasthouden. Met de takdoorns vormt hij een sterke doornhaag die de wind breekt. Deze struik komt vooral voor aan de kust in heggen, op een droge, humusarme en kalk- en voedselrijke zandgrond. De soort wordt ook aangeplant en verwildert vaak. 

Deze plant is één van de waardplanten van de Doodshoofdvlinder Acherontia atropos.

Alle onderdelen van deze plant zijn giftig voor de mens, behalve de schors.

Vooral de bessen zijn zeer giftig. Inname ervan kan bij de mens leiden tot ernstige lever- en nierschade.

Home