NATUURLEXICON


Bokserwaterzweefvlieg

Anasimyia interpuncta


De Bokserwaterzweefvlieg Anasimyia interpuncta is een zeer zeldzame zweefvlieg met een lengte van 8 tot 11 mm. Deze vrij grote waterzweefvlieg heeft enigszins hoekige, geelgrijze boogjesparen op het achterlijf. Het mannetje heeft een zwarte tekening op de rugplaatjes in de vorm van de letter H. Het gezicht heeft geen middenstreep.

Deze zweefvlieg komt voor van half april tot eind augustus. De soort is vrij algemeen in het kustgebied, maar is elders vrij zeldzaam.

Deze zweefvlieg bewoont moerassen, plassen en poelen met een dichte oevervegetatie van Grote Lisdodde Typha latifolia en andere hoge moerasplanten. De larven ontwikkelen zich in deze oevervegetatie.

Het water is matig voedselrijk, niet zuur en wordt niet beschaduwd door bomen. De soort komt voor in laagveenmoerassen, uiterwaarden en zonbeschenen poeltjes in bosweiden.

De mannetjes vliegen snel en grillig laag boven het water. De vrouwtjes houden zich op tussen de oevervegetatie en vliegen laag over het water op zoek naar eilegplekken. Deze zweefvliegen bezoeken vaak bloemen, ook ver van de oever.  

Home