NATUURLEXICON


Bokspootplatbek

Heringia latitarsis


De Bokspootplatbek Heringia latitarsis is een zeldzame zweefvlieg met een lengte van 6 tot 8 mm. De zweefvlieg vertoont soms een paarse weerschijn. Het derde buikplaatje heeft een kielvormig uitsteekseltje.

Deze soort vliegt van april tot en met augustus in 2 generaties in bossen met een goed ontwikkelde ondergroei  op zandgrond. De vlieg is vaak te zien op Braam Rubus fruticosus.

De larve voedt zich met bladluizen op Appel Malus domestica, Iep-soorten Ulmus species, Populier-soorten Populus species en sparren.  

Home