NATUURLEXICON


Bolle Fopwesp

Chrysotoxum arcuatum


De Bolle Fopwesp Chrysotoxum arcuatum is een kleine gele zweefvlieg met een bol en behaard achterlijf. De vlieg wordt tot 12 mm lang.

Deze zeldzame zweefvlieg komt van half april tot begin oktober voor in 2 generaties op vochtige tot droge heide, maar ook in voedselarme naaldbossen waar Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus voorkomt.

Men kan de vlieg vooral waarnemen op bloemrijke plekken, zoals in bermen langs fietspaden en langs parkeerplaatsen. De bloemen van Struikhei Calluna vulgaris, Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus en gele composieten worden door deze vlieg bezocht.  

Home