NATUURLEXICON


Bolle Stroommossel

Unio tumidus


De Bolle Stroommossel Unio tumidus is een tweekleppige die voorkomt in zoet stilstaand of langzaam stromend water. De schelpen zijn groenbruin gekleurd.

Home