NATUURLEXICON


Bonte Beer

Callimorpha dominula


De Bonte Beer Callimorpha dominula behoort tot de beervlinders. Hij meet 21 tot 28 mm, heeft een vleugelspanning tot 55 mm en vliegt van juni tot augustus.

Het is een opvallend grote beervlinder met een slank lichaam. De voorvleugels zijn zwartblauw en hebben gele en witte vlekken. De achtervleugels zijn rood met een zwart motief.

Deze in Vlaanderen zeer zeldzame vlinder prefereert vochtige plaatsen, zoals veengebieden, vochtige bossen en graslanden. Hij is zowel  dag- als nachtactief. De vlinders bezoeken graag bloemen. De volwassen vlinder heeft volledig ontwikkelde monddelen en neemt regelmatig honing op.

De rups is donkergrijs met een glanzend zwarte kop, een gele belijning en grijze en zwarte haren.

De rups overwintert en verpopt in een cocon.

De waardplanten van de rupsen zijn vooral Koninginnekruid Eupatorium cannabinum, Framboos Rubus idaeus, Boswilg Salix caprea, Hazelaar Corylus avellana, Rode Kamperfoelie Lonicera xylosteum, Grote Brandnetel Urtica dioica, Schaduwkruiskruid Senecio ovatus, Moerasspirea Filipendula ulmaria, Gewone Smeerwortel Symphytum officinale en  Moesdistel Cirsium oleraceum.


Home