NATUURLEXICON


Bonte Bessenvlinder

Abraxas grossulariata


De Bonte Bessenvlinder Abraxas grossulariata of Harlekijn is een zeer herkenbare vlinder, die tot de spanners behoort. Hij heeft een geel lichaam met zwarte stippen. De vleugels zijn wit-zwart-grijs gekleurd en hebben geelbruine vlekken. De vleugelspanning bedraagt 4 cm. De vlinder is te zien in juli en augustus.

Deze soort komt nog vrij algemeen voor in bossen met struikgewas en houtwallen. Hij komt soms in tuinen. Het is een nachtactieve vlinder.

De rups heeft hetzelfde kleurpatroon als de volwassen vlinder. Dit komt zeer zelden voor bij vlinders.

De waardplanten zijn Sleedoorn Prunus spinosa, Hazelaar Corylus avellana, Meidoornsoorten Crataegus species en Kruisbes Ribes uva-crispa. Ook op de gekweekte Aalbes Ribes rubrum kunnen de rupsen voorkomen. De verpopping vindt plaats in een los spinsel dat aan waardplant is gehecht.


Home