NATUURLEXICON


Bonte Paardenstaart

Equisetum variegatum


De Bonte Paardenstaart Equisetum variegatum komt voornamelijk in duinvalleien en afgravingen voor, vooral op plaatsen die ’s zomers vochtig zijn en ’s winters onder water staan. De bodem bestaat uit kalkhoudend zand of zandige klei. Ook in basische laagveenmoerassen kan deze plant voorkomen.

De Bonte Paardenstaart lijkt op Lidrus Equisetum palustre en Heermoes Equisetum arvense.

Home