NATUURLEXICON


Bonte Pyjamaspin

Singa hamata


De Bonte Pyjamaspin Singa hamata , ook Bonte Moeraswielspin genoemd, is een spin die een web maakt tussen lage vegetatie op vochtige plaatsen. De soort prefereert verruigde, natte, schrale graslanden.


Home