NATUURLEXICON


Bonte Ribbelboktor

Rhagium bifasciatum


De Bonte Ribbelboktor Rhagium bifasciatum is een glanzend zwarte kever met 2 grote gele vlekken op elk dekschild. De buitenrand van de dekschilden is roodachtig gekleurd. De poten zijn zwart, maar de schenen zijn bruinrood.

De antennes zijn kort, bruinrood gekleurd en hebben een donkerder top. Het halsschild is zwart, fijn behaard en voorzien van doornen. Het scutellum is voorzien van dichte, gele haartjes.

Deze kever meet 12 tot 22 mm en komt van midden april tot eind juni voor rondom houtstapels met vooral naaldhout. De kever is soms te vinden op bloemen van struiken (Wilde Lijsterbes, Gewone Vlier, Meidoorn-soorten).

De larven leven in rottend hout (stammen, stronken, dikke takken), voornamelijk van naaldbomen, alhoewel loofhout ook kan gebruikt worden.    

Home