NATUURLEXICON


Bonte Strandloper

Calidris alpina


De Bonte Strandloper Calidris alpina is een roodbruin gekleurde vogel met een zwarte rug en een zwarte buik. In zomerkleed heeft hij een witte stuit met een zwart centrum. Hij heeft zwarte poten en een zwarte, iets gebogen snavel. De kuikens hebben een witte onderkant.

De leefgebieden van deze vogel zijn vaak blauwgraslanden, kwelders, venen en moerassen.

Van april tot juni legt het vrouwtje 4 eieren in een nestkuiltje of graspol, verborgen onder de vegetatie. Beide ouders broeden. Na 3 weken komen de jongen uit.

De Bonte Strandloper broedt vooral in Noord-Europa. Hij wordt bij ons wel gezien als doortrekker, overzomeraar en wintergast. Hij wordt dan ook wel gezien als wintergast.  

Deze vogel overwintert in het zuidelijk Noordzeegebied, rond de Middellandse Zee en in Noord-Afrika.

De soort gaat achteruit door het verdwijnen van de leefgebieden.

Home