NATUURLEXICON


Bonte Tolhoorn

Calliostoma zizyphinum


De Bonte Tolhoorn Calliostoma zizyphinum leeft langs de zeekust op rotsen en bruinwieren, dieper dan andere tolhoorns. Hij bereikt een lengte van 25 mm.


Het is een algemene zeeslak.

Home