NATUURLEXICON


Bonte Vliegenspringer

Mellinus crabroneus


De Bonte Vliegenspringer Mellinus crabroneus , ook Bleke Vliegendoder genoemd, is een zwarte wesp met een ivoorgele tekening op kop, borststuk en achterlijf. De poten zijn oranjerood. De wesp meet 8,5 tot 12 mm.  

Deze wesp vliegt van eind mei tot begin september in tamelijk vochtige gebieden, bij voorkeur op verstoorde zandterreinen nabij water.

Deze wesp nestelt in een zandige bodem, vaak koloniegewijs. Het nest bestaat uit een nestgang die zich vertakt met een zestal zijgangen die lek in een nestcel uitmonden.

De prooien zijn zweefvliegen, echte vliegen en bloemvliegen.   

Home