NATUURLEXICON


Bonte Wespbij

Nomada bifasciata


De Bonte Wespbij Nomada bifasciata komt van eind maart tot half juni voor in het leefgebied van de Weidebij Andrena gravida, waarop deze bij parasiteert (het is zeer waarschijnlijk de enige gastheer). Waarnemingen in juli en begin augustus kunnen wijzen op een tweede generatie.  

Men vindt de soort vooral op uiterwaarden en grazige hellingen zoals dijken. De soort kan ook in het stedelijk gebied worden gezien.  

De bij meet 10 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een rood achterlijf met gele banden op tergieten 2 tot 6 die de tergieten 2 en 3 meestal onderbroken zijn. Er is een gele vlek op de rug. De antennes en de poten zijn geel. De kop en het borststuk zijn zwart.

Bij het mannetje is het onderste deel van het gezicht geel. De gele band op tergiet 2 is breed onderbroken.  

Deze soort bezoekt de bloemen van Wilg-soorten Salix species, Madeliefje Bellis perennis, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Klein Hoefblad Tussilago farfara en Vogelmuur Stellaria media.

Home